+355 67 221 1323

Na kontaktorni ne numrin e telefonit

Shërbimet

Shpërndaje

Shërbimet

Çështje Penale 

 

Zyra jonë me avokatët e saj, ofron konsulencën dhe ndihmën e duhur ligjore që në momentet e para të ndjekjes penale, ku gjithashtu mbulon perfaqesimin ligjor pranë ç’do komisiariati, që në momentin e parë të shoqërimit të personit që dyshohet për kryerjen e një vepre penale.

Perveç konsulences ligjore dhe ndihmes në momentet e para të ndjekjes penale, kryejmë perpilimin e kerkesave fillestare të ndryshme, përfaqesimin e klienteve përpara të gjitha organeve ligjzbatuese dhe autoriteteve përkatëse.

Heqje Ekspulsi

 

Ajo çka shumica e shtetasve shqiptarë të cilët për shumë e shumë arsye të tyre personale vendosën që të largohen nga shqipëria dhe u drejtuan në vëndët e Bashkimit Europian për të kërkuar azil pas refuzimit u kthyen në vëndin e tyre të origjinës. Pas kthimit nga ana e shtetit u është vendosur Ekspuls me afat ku në të shumtën e rasteve afati është 5 vjeçar, çka do të thotë se gjithë këta persona e kanë të pamundur të udhëtojnë në vëndet antare të zonës shchengen.

Dëmshpërblim për aksidentet rrugore

Në Shqipëri aksidentet automobilistike janë shumë të shpesha si pasojë e disa problematikave të thksuara në vëndin tonë. Çdo person i dëmtuar si pasojë e një aksidenti automobilistik është përfitues i një dëmshpërblimi sipas percaktimeve ligjore.

Mundësitë për ndodhjen e aksidenteve rrugore mund të lidhen me një sërë faktorësh, si numri i kilometrave të përshkruar, shtrirja dhe cilësia e infrastrukturës rrugore, kushtet klimaterike dhe gjeografike, dendësia e popullsisë etj.

Na Kontaktoni

Konsulenë Falas

Contact Us

Free Consultation