+355 67 221 1323

Na kontaktorni ne numrin e telefonit

Viza Angelze – Avokat per Ceshtje Emigracioni

Shpërndaje

Avokat për Cështje Emigracioni - Viza Angleze

Avokatët e emigracionit ju ofrojnë shërbimet në lidhje me konsulencën, proçedurën, mbledhjen e dokumentacionit, deri në proçesin e pajisjes me vizë britanike.

Konkretisht, në lidhje me Britaninë e Madhe ofrojmë suport në lidhje me:

*Standard Visitor Visa (vizë turistike);
Avokatët tanë të emigracionit me eksperiencën e tyre do të studiojnë në thellësi situatën tuaj në mënyrë që rezultati i aplikimit të jetë pozitiv. Nisur nga fakti se dokumentacioni për aplikim nuk është një listë shteruese, ka gjithnjë vend për të punuar tek secili aplikant në bazë të karakteristikave individuale.

Ju mund të përdorni këtë lloj vize për turizëm; për të vizituar familjarët apo miqtë tuaj; për të studiuar një kurs që zgjat deri në 6 muaj; për trajnime të ndryshme; ftesa biznesi; konferenca; vizita akademike; programe shkëmbimi, udhëtime tranzit, për shërbime vullnetare, arsye mjekesore etj.

Nëse keni refuzime të mëparshme vize si vizitor, jemi të specializuar që ju të mos refuzoheni sërish për të njëjtat arsye dhe rrethana.

*Student Visa- ne ju suportojmë me konsultën, informimin mbi degën/ universitetin e preferuar; përgatitjen e dokumentacionit për aplikim në Universitet; aplikimin në Universitet (foundation year, undergraduate, postgraduate, Pre-Sessional English courses); pranimin e plotë pa kushte (unconditional offer); aplikimi për scholarships/ discounts; pajisja me CAS letter; aplikimi për vizën studentore; gjetjen e akomodimit etj.

*Graduade Visa– ju suportojmë me aplikimin e graduade visa, pak para se të ketë skaduar afati i vizës tuaj studentore dhe menjëherë pasi Universiteti njofton HO që keni përfunduar me sukses studimet. Me këtë vizë ju mund të qëndroni në UK 2 vite (3 vite në rast studimesh PHD), gjithashtu ju mund të merrni partnerin dhe fëmijët tuaj. Ju mund të punoni në shumicën e punëve, të kërkoni për punë, të jeni të vet-punësuar, të udhëtoni, të bëni punë vullnetare etj.

*Short-term Study Visa– Investimi ideal për ju, fëmijën apo familjarin tuaj. Ju mund të regjistroheni në qendrat e gjuhës së huaj në Britani dhe të mësoni anglisht nga 6 deri në 11 muaj në UK. Tashmë me një praktikë të konsoliduar me qendrat e kurseve në UK, ne ju suportojmë me përgatitjen e dokumentacionit, aplikimit dhe pranimit në kursin e anglishtes, aplikimin për vizë; gjetjen e akomodimit etj.

* Në rast se keni refuzime vizash ne kundërshtojmë vendimin e refuzimit me proçedurat e:
* Ri-Aplikimit
* Ankimimit administrativ AR
* PAP
* JR etj

Ju suportojme me aplikimet në kategorinë e Family Visas:

* Aplikime për prindërit, fëmijët;
* Partner or spouse visa;
* Fiancé visa;

Jemi pranë jush me konsultën mbi kriteret, përgatitjen e dokumentacionit, aplikimin për vizë.

Gjithashtu ofrojmë shërbimin e:

* Seasonal Worker Visa (vizë sezonale pune)
* Health and Care Worker Visa/ Skilled worker visa- ju suportojmë me konsultë mbi kriteret taksative, si psh paga, niveli i anglishtes, verifikimi nëse punëdhënësi është i aprovuar nga HO; number/ certificate of sponsorship; kategoria e punës etj.
Aplikojmë gjithashtu për partnerin apo fëmijët tuaj si “dependants”.

VIZA AMERIKANE, IRLANDEZE ETJ

* Ndër të tjera jemi të specializuar edhe në aplikimin e vizave italiane të punësimit; vizat amerikane turistike; vizat irlandeze turistike etj.

VIZA SCHENGEN!

* Schengen Visa- Our Albanian-based legal department will help you with the Schengen visa application for entry to the Schengen area. You can apply for one of the following Schengen visa types:
Transit Visa;
Tourism Visa;
Visa for Visiting Family or Friends;
Business Visa;
Visa for Journalists;
Visa for Culture and Sports activities;
Visa for Official Visits;
Study Visa;
Visa for Medical Reasons etc.

Na Kontaktoni

Konsulenë Falas

Avokatët Tanë

Eridi1

Eridi Sherifi

Avokat

Avokat Eridi SHERIFI, ka përfunduar studimet e larta në vitin 2011 ku është diplomuar si “Jurist”. Po ashtu ka përfunduar dhe Master Profesional në të drejtë civile. Në vitin 2013 ka fituar titullin Avokat. Pas përfundimit të studimeve ka ushtruar profesionin si jurist në disa institucione të rëndësishme shtetërore dhe që prej vitit 2018 ushtron profesionin e avokatit. Av. Eridi Sherifi është i specializuar në fushën e së drejtës penale, civile dhe administrative.

Klaudi

Klaudi Zholi

Avokat

Avokat Klaudi ZHOLI, ka përfunduar studimet e larta në vitin 2005 ku është diplomuar si “Jurist”. Pas përfundimit të studimeve ka ushtruar profesionin si jurist në disa institucone shtetërore. Në vitin 2006 ka fituar titullin avokat, profesion të cilin e ushtron që prej vitit 2011. Av. Klaudi Zholi është i specializuar në fushën e së drejtës penale, civile, administrative, tregëtare e doganore.

Avokat Emigracioni

Artemisa Shquti

Avokate

Avokate Artemisa Shquti ka perfunduar studimet e larta në vitin 2014 ku është diplomuar si “Jurist”. Po ashtu ka vijuar studimet pas universitare në Master Shkencor në të Drejtë Publike, ku është diplomuar në vitin 2016. Në vitin 2017 ka fituar titullin Avokat. Pas përfundimit të studimeve ka kryer trajnime dhe studime ne Universitetin Goldsmith ne Londer ne vitin 2019 ne te Drejten Nderkombetare te Biznesit. Av. Artemisa Shquti është e specializuar në fushën e së drejtës te biznesit dhe e specializuar ne çeshtjet e emigracionit.

Avokat

Bledar Hoxhallari

Avokat

Avokat Bledar HOXHALLARI, ka përfunduar studimet e larta në vitin 2001 ku është diplomuar si “Jurist”. Pas përfundimit të studimeve ka ushtruar prej vitit 2002 dhe ne vazhdim per nje periudhe 20 vjecare ka ushtruar profesionin profesionin ne institucione te ndryshme shteterore, ne drejtim te Prokurimeve Publike, ku ka qene pozicionin "Pergjegjes". Prej vitit 2021 ka fituar titullin "Avokat". Ai eshte i specializuar ne fushen e Prokurimeve Publike dhe ne te Drejten Civile e Tregetare!

ATOS PESHA

ATOS PESHA

Avokat & EKSPERT FISKAL

Avokat dhe Ekspert Fiskal Atos Pesha ka përfunduar studimet e larta në vitin 2007 ku është diplomuar si “Financier”. Pas përfundimit të fakultetit ekonomik menjehere ai ka filluar studimet në Fakultetin e Drejtësise ku në vitin 2010 është diplomuar si "Jurist", e po ashtu ka kryer dhe master shkencor në të drejtën tregëtare dhe administrative. Pas përfundimit të studimeve ka ushtruar profesionin si Financier dhe Konsulent Biznesi.